Hvad kan vi?

Vi har til sammen mere end 40 års erfaring og har prøvet det meste, så har du en udfordring, der kalder på kommunikation, markedsføring, adfærdsdesign, HR, strategi, projektledelse eller almindelig sund fornuft, så ring og vurder, om vi kunne være et godt match. Her er nogle af de opgaver, vi ofte hjælper kunder med – tit i kombination med hinanden.
Billede1

Strategi og interessentanalyse

Hvor skal virksomheden hen, hvorfor, med hvem og hvilke potentialer er størst? Spørgsmålene er mange, når vi sammen finder den rigtige vej for jer. Med afsæt i jeres viden og visioner, taler vi med jeres kunder og interessenter, og på den baggrund udvikler vi operationelle strategier, der får jer i mål.

Billede2

Kernefortælling og persona - få styr på historien

Hvem er I? Er alle ansatte enige om, hvem I er? Og er det også den historie, der understøtter jeres visioner, drømme og potentialer? Måske fortæller jeres kunder en hel anden historie. Sammen med jer og jeres kunder, finder vi essensen af jeres historie og sikrer, at I som organisation går i takt, skaber stolthed og understøtter virksomhedens strategi og mål gennem troværdige og konsistente historier.

Billede3

Adfærdsdesign - få strategi og koncept gjort til adfærd

Mange fremragende strategier får ikke den ønskede effekt, fordi det ikke lykkes at gøre dem til konkret adfærd, der giver mening i en travl hverdag. Vi hjælper virksomheder med at bryde strategier ned til konkret adfærd, der kobles til de ansattes motivationer, vaner, beslutningsprocesser og daglige adfærd. På den måde skaber vi blivende forandringer.

kommunikationsstrategi

Ledersparring og forandringsledelse

Mere end 30 års erfaring med ledelse og rådgivning af ledere giver en dyb forståelse af ledelse, og hvad der skal til for at lykkes som leder, ledergruppe, direktion eller bestyrelse. Sammen med jer sammensætter vi forløb, der tager afsæt i jeres ønsker, behov, mål og udfordringer.

Billede5

Udvikling af teams og konfliktmægling

Teams der trives, kommunikerer klart og har tillid til hinanden leverer bedre resultater. Med afsæt i en narrativ praksis arbejder vi med teamets dynamikker og skaber rum for udvikling. Vi har også værktøjerne til at facilitere konfliktmæglinger og hjælpe med at finde nye veje og kommunikationsformer.

Billede6

Kommunikation, markedsføring, HR, rekruttering og projektledelse

Med mere end 40 års erfaring med HR- og kommunikationspaletten, kan vi finde løsninger, der virker på det meste. Ring og hør, hvordan vi måske kan hjælpe dig med alt fra eventet, der skal afvikles, projektet, der trænger til nyt fokus og skarp ledelse, produktet, der skal markedsføres eller afdelingen der skal re-tænkes og tiltrække nye profiler.